English version
Over School voor de Toekomst
Filosofie en Visie
Samenwerking
Agenda/aanmelden
Contact
 
Research and Development
Academy for Teaching and Learning
de Bono Expertise Centrum
Seminars /
Themabijeenkomsten
Masterclasses /
Workshops
Gebouw
Blended Learning
Creatief Denken
Inspiratiebronnen
 
Dr. Edward de Bono 
De Bono heeft zijn inzichten met betrekking tot creatief denken vertaald in het CoRT programma. Dit programma introduceert 'denken' als schoolvak. Via allerlei opdrachten leren kinderen op speelse en systematische wijze in hun leerprocessen een beroep te doen op beide hersenhelften. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat met behulp van het CoRT programma de effectiviteit van het onderwijs met 40% stijgt.

Prof. Howard Gardner 
Gardner is de bedenker van de theorie van meervoudige intelligenties. Het is niet zo dat mensen beschikken over één enkelvoudige en meetbare intelligentie (het IQ), maar over acht interactieve vormen van intelligentie. Hij pleit voor een nieuw onderwijssysteem. Dat moet de lerende mens in staat stellen om op eigen unieke wijze, via zijn acht intelligenties, te laten zien dat hij zich de vereiste kennis heeft eigen gemaakt.