English version
Over School voor de Toekomst
Filosofie en Visie
Samenwerking
Agenda/aanmelden
Contact
 
Research and Development
Academy for Teaching and Learning
de Bono Expertise Centrum
Seminars /
Themabijeenkomsten
Masterclasses /
Workshops
Gebouw
Blended Learning
Creatief Denken
Missie
 
School voor de Toekomst draagt actief bij aan een betere wereld door onderzoek te doen naar en het ontwikkelen en in praktijk brengen van betekenisvolle leerprocessen, met gebruikmaking van eigentijdse, krachtige leeromgevingen, zodat burgers goed toegerust zijn om hun aandeel te leveren aan een sociaal-economisch gezonde, geglobaliseerde samenleving.