English version
Over School voor de Toekomst
Filosofie en Visie
Samenwerking
Agenda/aanmelden
Contact
 
Research and Development
Academy for Teaching and Learning
de Bono Expertise Centrum
Seminars /
Themabijeenkomsten
Masterclasses /
Workshops
Gebouw
Blended Learning
Creatief Denken
Visie
 
Het concept School voor de Toekomst bouwt voort op nieuwe inzichten over de inrichting en organisatie van het onderwijs in het informatietijdperk. Het leidt tot experimenteren en ondernemen en nieuwe vormen van leren. Hoe je het ook wendt of keert, informatietechnologie heeft grote invloed op inrichting en organisatie van het onderwijs.
Opleiders staan voor de noodzaak leersituaties nadrukkelijk af te stemmen op de specifieke individuele behoeften en die van de organisatie. Daarbij gaat het om inhoud maar ook om de methodiek, het tijdstip en de plaats van de overdracht. Leren kan in een instituut, thuis, tijdens het werk of op een andere plek naar keuze. Een individu-gerichte benadering is voorwaarde voor de meest effectieve en resultaatgerichte manier van leren. Zo ontwikkelde School voor de Toekomst het J4 model. Met dit model is het mogelijk om informatie, nodig voor het verwerven van competenties te structureren in de kleinst mogelijke zelfstandige en toch samenhangende eenheden: de leerobjecten. Met behulp daarvan kan voor de lerende mens een eigen, adaptief leertraject uitgezet worden.