English version
Over School voor de Toekomst
Filosofie en Visie
Samenwerking
Agenda/aanmelden
Contact
 

Research and Development
Academy for Teaching and Learning
de Bono Expertise Centrum
Seminars
Masterclasses / Workshops
Gebouw
Blended Learning
Creatief Denken

A Taste of Buffalo, January 17, School for the Future in 's-Hertogenbosch
Starting in the summer of 2014, a unique collaboration is bringing Buffalo State's internationally known graduate program in creativity to Europe. This Master of Science program has been available only to those who could travel to United States; however, a combination of seated courses based in The Netherlands and online courses makes this cutting edge program available to those in Europe. Visit http://www.masterchangeskills.eu/
Or view the (Youtube) movie

Professionalisering in het beroepsonderwijs in Europa.
Het Koning Willem I College is samen met internationale partners op zoek naar goed werkende professionaliseringsmodellen in Europa. Het college participeert sinds 2012 in het Europese project: "ePathways", "personalised professional training pathways for VET teachers". Dit project wordt ondersteund met subsidie van de Europese Commissie.
» lees meer

Homo laboris cogitus digitalis mobilis sociologicus
In toenemende mate zullen mensen bij hun maatschappelijk functioneren en beroepsuitoefening  hogere denkvaardigheden moeten inzetten (en minder lagere zoals ‘onthouden’). Die vaardigheden zullen optimaal moeten matchen met de toenemende omgevingsdigitalisering en pluriforme sociale netwerken.
LRN21, het netwerk waarin onderwijs & bedrijfsleven samenwerken aan de 21st Century Skills, belicht op de bijeenkomst van 5 maart 2013 te ’s-Hertogenbosch hoe we succesvol kunnen worden als kenniswerkers en als mensenwerkers!
» lees meer

Startconferentie Voortijdig School Verlaten (VSV) in School voor de Toekomst.
De Startconferentie VSV op 29 november in School voor de Toekomst was zeer succesvol.
Spreker Illiass El Hadioui gaf een boeiende masterclass.
» lees meer

'Metamorfose in het Metaforum' Expertise-convergentie Leren en Werken
U kent waarschijnlijk School voor de Toekomst en bent dan zeker ook in het Metaforum, onze fraaie aula, geweest.
Op 11 december vond daar een metamorfose plaats:  het Nederlands Netwerk voor Open- en AfstandsLeren (Nnoal) hernieuwde zich met een focus op het uitwisselen van visies en ervaringen ten aanzien van de ‘skills’ die de naaste toekomst vereist. Skills die voorwaardelijk zijn om kansrijk te leren en uiteindelijk succesvol te werken gecombineerd met leren.
» lees meer