English version
Over School voor de Toekomst
Filosofie en Visie
Samenwerking
Agenda/aanmelden
Contact
 
Research and Development
Academy for Teaching and Learning
de Bono Expertise Centrum
Seminars /
Themabijeenkomsten
Masterclasses /
Workshops
Gebouw
Blended Learning
Creatief Denken

Nederlands Netwerk voor Open- en Afstandsleren (NNOAL)
 
(klik hier voor het NNOAL blog)

School voor de Toekomst

Het Nederlands Netwerk voor Open- en Afstandsleren is opgericht op 7 juli 1999 en kent dezelfde doelstellingen als de European Federation for Open- and Distance Learning (E.F.ODL)

Doelstellingen

  • Het bevorderen van ODL (Open- en Afstandsleren) toepassingen en methodieken in het kader van “life long learning” van werknemers en werkzoekenden.
  • Faciliteren van informatie-uitwisseling tussen de betrokken deskundigen om verspreiding van onderzoek en best practice te ondersteunen.
  • Faciliteren van uitwisseling van best practice en nauwe samenwerking tussen netwerkleden.
  • Tot stand brengen van samenwerking met andere gerelateerde netwerken.
  • Politiek: representatie van Nederlandse expertise in ODL op nationaal en internationaal niveau.

Leden

Uitgangspunt is een cross sectorale samenstelling. Sinds de stichting op 7 juli 1999 is het ledental gegroeid tot 45 organisaties. Daaronder zijn diverse opleidingen binnen zowel BVE, HBO als Universitaire instellingen (o.a. Universiteit Leiden), maar ook particuliere instellingen (bijv. LOI), uitgeverijen (bijv. Wolters-Noordhoff), adviseurs, hard- en software leveranciers (bijv. Cap Gemini) en andere bedrijven.

Activiteiten

  • Uitwisselingsactiviteiten met andere ODL netwerken:
  •  
  • Themabijeenkomsten in de School voor de Toekomst
  • Deelname aan activiteiten voor het EFODL-platform

Contactadres
School voor de Toekomst
Mw. Drs. J.G.M. Bours
Postbus 122, NL 5201 AC 's-Hertogenbosch
tel. +31 73 620 02 00
fax +31 73 620 02 99